Intertek (www.intertek.com)
 

E-mail Us

Telefonisch contact

NL:+31 88 126 8888
Belgium:+32 3 543 90 74
 
 

KAM, Kwaliteit, Arbo- en Milieumanagement

Uw managementsysteem kan bestaan uit verschillende normen. KAM is de afkorting voor Kwaliteit, Arbo en Milieu.

Veelal is de ISO 9001, de OHSAS 18001 en de ISO 14001 tot één managementsysteem samengevoegd. De ISO 9001 norm beschrijft de eisen om de hoogst haalbare kwaliteit van uw producten en processen te behalen. Arbeidsomstandigheden wordt in het systeem OHSAS 18001 uitgewerkt en uiteindelijk worden de milieueisen geborgd in de ISO 14001.

Intertek organiseert een KAM training waar alle normen de revue passeren. Voor elke norm hebben we ook trainingen waar u de diepte in gaat. Met onze accreditatie kunnen wij deze normen ook certificeren. Aanvullend kan Intertek door middel van eigen auditprogramma’s en tools de kwaliteit van u en uw leveranciers als tweede partij beoordelen.

Intertek gecombineerde ISO training:

Onze Business Assurance werkzaamheden worden gecoördineerd vanuit Mönchengladbach (Duitsland), die inspecteurs binnen Nederland aansturen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze vestiging in Mönchengladbach. 

E-mail: info.germany@intertek.com

Telefoon: +49 2166 60070

Neem op voor advies op het gebied van KAM, Kwaliteit, Arbo- en Milieumanagement.